بیا تا با هم قدم بر داریم

    بیا تا با هم بسازیم کلبه ی زندگانی خویش را

بیا تا در این سکوت شب با هم دیگر

                             یک صدا با هم بخوانیم

    بیا تا با هم قدم بر داریم

                               من میخوانم

          تو نیز برایم برقص

                      تو بازیگوش باش

                 من هم شیطنت هایت را نگاه کنم

             بیا با هم باشیم

تمام دلخوشی هایم

بودن در کنار توست

 

 

 

 

 

منبع این نوشته : منبع